Featured Posts

Vietnam Celebrates Social Work day


Social Work Day is gazetted by the government of Vietnam in 2010 and is celebrated with a bang!

Chào mừng Ngày CTXH Việt Nam lần thứ II, 25/32018, với sự hỗ trợ của Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ LĐTB&XH và UNICEF, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế đã tổ chức nhiều hoạt động quy mô nhằm mục đích tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề CTXH, ghi nhận những đóng góp quan trọng của người làm CTXH và thúc đẩy sự phát triển nghề CTXH tại Việt Nam.

Vào ngày 23/3/2018, đã diễn Hội thảo Quốc tế “Định hướng phát triển nghề CTXH ở Việt Nam: Vai trò của Pháp luật – Đào tạo

https://www.facebook.com/clbctxhtphcm/?hc_ref=ART9VvEY2HOH4AYuDI-H1g0pmihbcZd11OMB-0zLxK9WlnfuWThKpxjwLmNV9FQPKoM&fref=nf&pnref=story

With the support from the Social Protection Department, Ministry of Labor Invalids and Social Affairs and UNICEF, Hue University of Science and Technology organized many activities including the International Conference on "Development of Social Work in Vietnam: The Role of Law and Training" and a celebration to recognize the important contributions of social workers as well as to promote the development of social work in Vietnam.


Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Black Square
  • Twitter Black Square
  • Google+ Black Square